Menü

Nemzetiségi ellátás

A Berzsenyi Dániel Könyvtár a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 41. § 1-2. bekezdése, valamint az 1997. évi CXL törvény 66. § alapján látja el a megye 17 könyvtári szolgáltatóhelyét anyanyelvű szép-, gyermek- és szakirodalommal.
 
Horvát nyelvterület:
 
Felsőcsatár / Gornji Četar, Horvátlövő / Hrvatske Šice, Horvátzsidány / Hrvatski Židan, Narda / Narda, Ólmod / Plajgor, Peresznye / Prisika, Szentpéterfa / Petrovo Selo
 
A megyénkben élő kb. 3200 fős horvát nemzetiség dokumentumellátásának szervezésénél törekszünk arra, hogy az identitásértékkel bíró gradistyei horvát nyelv megőrzéséhez éppúgy segítséget nyújtsunk, mint ahogy biztosítjuk az irodalmi horvát nyelven megjelent műveket is. Az igények kielégítése érdekében könyvtáraink állományát részben az Országos Idegennyelvű Könyvtár által koordinált központi támogatás segítségével, részben pedig budapesti, horvátországi vásárlás során gyarapítjuk.
 
Német nyelvterület:
 
Alsószölnök / Unterzemming, Kiszsidány / Roggendorf, Pornóapáti / Pernau, Rábafüzes / Raab Fidisch, Rönök / Radling, Vaskeresztes / Großdorf
 
A német nyelvterületen lévő szolgáltatóhelyek állományának gyarapítása – figyelembe véve megyénk földrajzi helyzetét – különösen nagy odafigyelést kíván. A Vas megyében élő, több mint 5000 fős német nemzetiség könyvtári dokumentumainak egy részét a központi támogatás, más részét a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer dokumentumbeszerzési keretének terhére vásároljuk.
 
Szlovén nyelvterület:
 
Alsószölnök / Dolnji Senik, Apátistvánfalva / Števanovci, Felsőszölnök / Gornji Senik, Rábatótfalu / Slovenska ves, Szakonyfalu / Sakalovci
 
A Berzsenyi Dániel Könyvtár és a Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár közötti cserekapcsolatnak megfelelően 1963-tól látjuk el a Muravidék szlovén lakosságát értékálló szép- és gyermekirodalommal, korszerű szakirodalommal. Az együttműködés biztosítja a megyénkben élő szlovén nyelvű nemzetiség (kb. 1900 fő), valamint a Szlovéniában élő magyar lakosság könyvellátását. A cserekapcsolat folyamatos fenntartását saját anyagi erőforrásainkra támaszkodva biztosítjuk.
 
Gyarapodás
 
Nemzetiségi rendezvények:
 
A dokumentumellátás mellett kiemelt figyelmet fordítunk rendezvények szervezésére is. Nemzetiségi településeinken szervezünk kötetbemutatókat, irodalmi esteket, hagyományokat, népszokásokat bemutató előadásokat, foglalkozásokat, illetve Szlovénia néhány magyarlakta településén (Domonkosfa, Hodos, Pártosfalva) rendszeresen tartunk Meseláda foglalkozást.
 
Rendezvényeink