Menü

Rólunk

Üdvözöljük!
 
A Berzsenyi Dániel Könyvtár jelenleg Vas megye 203 településén biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Feladatait a kulturális törvényben, illetve a 39/2013. (V. 31.) EMMI rendeletben megfogalmazott elvárások szerint látja el, szorosan együttműködve az érintett települési önkormányzatokkal, illetve a szolgáltatás közvetítésébe bevont öt városi könyvtárral (Kemenenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár – Celldömölk, Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár – Körmend, Nádasdy Ferenc Múzeum, Művelődési Központ és Könyvtár – Sárvár, Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum – Szentgotthárd, Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ –Vasvár).
Elsődleges célunk a megye kistelepülésein élők könyvtárhasználati esélyeinek javítása, a gazdaságos és változatos, a felhasználói igényekhez igazodó dokumentum-ellátás biztosítsa. Könyvtári programjainkkal szeretnénk elérni, hogy a községi könyvtárak kulturált környezetben működő közösségi színtérként és információs pontként egyaránt településük szerves részévé váljanak.
 
Főbb szolgáltatásaink:
 • változatos, a felhasználói igényekhez igazodó dokumentum-ellátás (könyv, folyóirat, audiovizuális dokumentumok), a kihelyezett gyűjtemények rendszeres frissítésével, cseréjével,
 • az állomány szakszerű nyilvántartása, feltárása, gondozása,
 • nemzetiségek és fogyatékkal élők speciális gyűjteményi igényeinek kielégítése,
 • személyi változás esetén a könyvtári állomány szakszerű átadása,
 • helyismereti információk elérésének biztosítása,
 • egyedi igények teljesítése könyvtárközi kölcsönzés, az Országos Dokumentum-ellátó Rendszer szolgáltatásainak igénybe vételével,
 • könyvtári foglalkozások, olvasásnépszerűsítő programok, pályázatok szervezése, kapcsolódás az országos könyvtári rendezvényekhez,
 • KönyvtárMozi program koordinálása, szervezése
 • digitális írástudás fejlesztését szolgáló használóképzés szervezése,
 • a KSZR-településekre vonatkozó információkat tartalmazó honlap működtetése,
 • tanácsadás, segítségnyújtás a minőségi könyvtári környezet kialakításhoz, technikai eszközök megújításához,
 • szakmai tudás megújítását segítő képzések, továbbképzések szervezése,
 • adatszolgáltatás és statisztika a könyvtári szolgáltató helyekről, a KSZR szolgáltatásokról.